[widget id="text-50"]
[widget id="text-44"]
[widget id="text-57"]

Γνώρισε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Tο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι ένα από τα κορυφαία προσανατολισμένα στην έρευνα πανεπιστήμια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αφοσιωμένο στη διδασκαλία, την έρευνα και την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική συμμετοχή και τη συμβολή στον πολιτισμό, στοχεύει πάντα στην αριστεία.

Προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά (δια ζώσης) και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, και διεξάγει εκτεταμένη υψηλής ποιότητας βασική, εφαρμοσμένη και διεπιστημονική έρευνα προς όφελος της κοινωνίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του διαπρέπει σε πολλούς τομείς και αναγνωρίζεται για τη συμβολή του στη δημιουργία, εξέλιξη και μετάδοση της γνώσης και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Προγράμματα Σπουδών

SCHOOL OF BUSINESS

Bachelor Degrees

 • Αθλητική Διοίκηση (BBA)*
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (BSc)*
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων (BBA)*
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (BBA)*
 • Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc)*
 • Λογιστική (BSc)*
 • Μάρκετινγκ (BBA)*

Master Degrees

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Τραπεζιτική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MA) – Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Αλυσίδα Συστοιχιών (Blockchain) και Ψηφιακά Νομίσματα (MSc)*

SCHOOL OF EDUCATION

Bachelor Degrees

 • Δημοτική Εκπαίδευση (BEd)
 • Μουσική (BMus)*
 • Προδημοτική Εκπαίδευση (BEd)
 • Χορός (BA)*

Master Degrees

 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική Γλώσσας και Λογοτεχνίας (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών
 • Επιστημών (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Μουσική Παιδαγωγική (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)
 • Μουσική (MMus)*

SCHOOL OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES

Bachelor Degrees

 • Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία (BA)*
 • Αρχιτεκτονική (BAArch/DipArch)*
 • Γραφιστική και Ψηφιακός Σχεδιασμός (BA)*
 • Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ (BA)*
 • Διαδραστικά Μέσα και Κινούμενο Σχέδιο (BA)*
 • Καλές Τέχνες (BA)*
 • Κοινωνική Εργασία (BSc)
 • Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου (BA)*
 • Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (BA)*
 • Ψυχολογία (BSc)

Master Degrees

 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας – TESOL (MA)*
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA)
 • Εγκληματολογία (MSc)
 • Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία (MSc)
 • Ελληνικός Πολιτισμός (MA)*
 • Θεολογία (MA)
 • Κλινική Ψυχολογία (MSc)*
 • Κοινωνική Εργασία (MSc)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία (MSc)*
 • Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή (MSc)* – Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Innsbruck
 • Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία (MA)*
 • Ψηφιακή Τέχνη και Σχεδιασμός (ΜΑ)*

SCHOOL OF LAW

Bachelor Degrees

 • Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (BA)*
 • Νομική (LLB)

Master Degrees

 • Δημόσια διοίκηση (MPA)
 • Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MA)
 • Δίκαιο Οικονομίας και Επιχειρήσεων (LLM) – Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Νομική (LLM)
 • Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (MSc) – Κοινό Πρόγραμμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

MEDICAL SCHOOL

Bachelor Degrees

 • Ιατρική (MBBS, Graduate Entry)* – Το Πτυχίο απονέμεται από το St George’s, University of London
 • Ιατρική (MD, Undergraduate Entry)*

Master Degrees

 • Δημόσια Υγεία (MPH)*
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MHSA)*
 • Οικογενειακή Ιατρική (PG/MSc)*

SCHOOL OF SCIENCES & ENGINEERING

Bachelor Degrees

 • Βιολογία του Ανθρώπου (BSc)
 • Διατροφολογία και Διαιτολογία (BSc)
 • Επιστήμη του Αθλητισμού (BSc)
 • Επιστήμη Δεδομένων (BSc)*
 • Ηλεκτρολογική Μηχανική (BSc)*
 • Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc)*
 • Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc)*
 • Μηχανολογική Μηχανική (BSc)*
 • Νοσηλευτική (BSc)
 • Πληροφορική (BSc)*
 • Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (BSc)*
 • Φαρμακευτική (BPharm)
 • Φυσικοθεραπεία (BSc)

Master Degrees

 • Αθλητική Διατροφή/Διαιτολογία και Διατροφική Παρέμβαση (MSc)
 • Βιοΐατρικές Επιστήμες (MSc)*
 • Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής (MSc)
 • Επιστήμη Δεδομένων (MSc)
 • Κλινική Διαιτολογία (MSc)
 • Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MSc)*
 • Πληροφορική (MSc)*
 • Σύγχρονη Νοσηλευτική (MSc)
 • Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc)*
 • Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (MSc)

SCHOOL OF BUSINESS – Distance Learning

Bachelor Degrees

 • Accounting (BSc, 4 Years) – Distance Learning
 • Business Administration (BBA, 4 Years) – Distance Learning (in English)
 • Business Administration (BBA, 4 Years) – Distance Learning (in Greek)
 • Hospitality Management (BBA, 4 Years) – Distance Learning

Master Degrees

 • Banking, Accounting and Finance (MA, 2 Years) – Joint Degree with the Hellenic Open University – Distance Learning
 • Business Administration (MBA, 3 Semesters) – Distance Learning (in English)
 • Business Administration (MBA, 3 Semesters) – Distance Learning (in Greek)
 • Digital Currency (MSc, 3 Semesters) – Distance Learning

SCHOOL OF EDUCATION – Distance Learning

Bachelor Degrees

 • Pre-Primary Education (BEd, 4 Years) – Distance Learning
 • Primary Education (BEd, 4 Years) – Distance Learning

Master Degrees

 • Education of Adult Educators and Vocational Education and Training Trainers (MA, 1.5 Years or 3 semesters) – Joint Degree with the University of Peloponnese – Distance Learning
 • Education Sciences – Arts in Education (MEd, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Education Sciences – Educational Leadership and Administration (MEd, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Education Sciences – Educational Technology (MEd, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Education Sciences – Music Education (MEd, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Education Sciences – Special Education (MEd, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Education Sciences – Teaching of Language and Literature (MEd, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Education Sciences – Teaching of Mathematics and Physical Sciences (MEd, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Education Sciences – Theory, Practice and Evaluation of Teaching (MEd, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Special Education (MEd, 2 Years) – Joint Degree with the University of Patras – Distance Learning

SCHOOL OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES – Distance Learning

Bachelor Degrees

 • English Language and Literature (BA, 4 Years) – Distance Learning
 • Psychology (BSc, 4 Years) – Distance Learning

Master Degrees

 • Computational Design and Digital Fabrication (MSc, 1.5 Years or 3 Semesters) – in collaboration with the University of Innsbruck- Distance Learning
 • Criminology (MSc, 1.5 Years or 3 Semesters) – Distance Learning (in Greek)
 • Educational Psychology (MSc, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Greek Civilization (MA, 1.5 Years or 3 semesters) – Distance Learning
 • Social Work (MSc, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Teaching Greek to Speakers of Other Languages (MA, 3 Semesters) – Distance Learning
 • TESOL – Teaching English to Speakers of Other Languages (MA, 3 Semesters) – Distance Learning
 • Theology (MA, 3 Semesters) – Distance Learning

SCHOOL OF LAW – Distance Learning

Master Degrees

 • International Relations and European Studies (MA, 1.5 Years or 3 Semesters) – Distance Learning (in English)
 • International Relations and European Studies (MA, 1.5 Years or 3 Semesters) – Distance Learning (in Greek)
 • Law (LLM, 1.5 Years or 3 Semesters) – Distance Learning (in English)
 • Law (LLM, 1.5 Years or 3 Semesters) – Distance Learning (in Greek)
 • Law and Politics in the European Union (MA, 1.5 Year or 3 Semesters) – Distance Learning (in English)
 • Law and Politics in the European Union (MA, 1.5 Year or 3 Semesters) – Distance Learning (in Greek)
 • Law of the Economy and of the Enterprises (LLM, 2 Years) – Joint Degree with the Hellenic Open University – Distance Learning
 • Public Administration (MPA, 3 Semesters) – Distance Learning

SCHOOL OF SCIENCES & ENGINEERING – Distance Learning

Master Degrees

 • Computer Science – Concentrations: 1. Cyber Security, 2. Mobile Systems, 3. Blockchain Technologies (MSc, 1.5 Years or 3 Semesters) – Distance Learning
 • Data Science (MSc, 1.5 Years or 3 Semesters) – Distance Learning
 • Drug Regulatory Affairs (MSc, 1.5 Years or 3 Semesters) – Distance Learning

School of Business

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD/DBA)

School of Education

 • Επιστήμες Αγωγής (PhD)

School of Humanities and Social Sciences

 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας -TESOL (PhD)*
 • Εγκληματολογία (PhD)
 • Ψυχολογία (PhD)*
 • Θεολογία (PhD)
 • Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (PhD)

School of Law

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση (PhD)* – Κοινό Πρόγραμμα με τα Πανεπιστήμια της Padova, του Zagreb και του Western Sydney
 • Δημόσια διοίκηση (PhD)
 • Διεθνείς Σχέσεις

Medical School

 • Ιατρικές Επιστήμες (PhD)*

School of Sciences and Engineering

 • Διατροφολογία και Διαιτολογία (PhD)
 • Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής (PhD)
 • Ηλεκτρολογική Μηχανική (PhD)*
 • Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (PhD)*
 • Νοσηλευτική (PhD)
 • Πληροφορική (PhD)
 • Φυσικοθεραπεία (PhD)

Επικοινώνησε με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και εκπρόσωπος του πανεπιστημίου θα επικοινωνήσει μαζί σου

Γιατί στο UNIC

 • Στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως
  Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχει το Πανεπιστήμιο, καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του, αντανακλώνται στις επιτυχίες του στις κύριες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Ενδεικτικά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο 3% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022. Κατ’ αντιστοιχία, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα καλύτερα 250 πανεπιστήμια στην ΕΕ, ενώ τοποθετείται ανάμεσα στα 180 κορυφαία «νέα» πανεπιστήμια, σύμφωνα με την κατάταξη ΤΗΕ Young University Rankings 2022. Σύμφωνα, δε, με την κατάταξη THE WUR by Subject 2022, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αξιολογείται ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα, στον τομέα Επιχειρήσεων και Οικονομικών, και ως το 2ο κορυφαίο στις ίδιες χώρες, στον τομέα της Εκπαίδευσης.
 • 1ο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών
  Τα αποτελέσματα της κατάταξης Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταξύ των 201-250 καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Αυτή η κατάταξη τοποθετεί το Πανεπιστήμιο στη θέση #1 σε Κύπρο και Ελλάδα, και ως το #47 στην ΕΕ, σε αυτό τον τομέα.
 • 2ο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα στον τομέα Εκπαίδευσης
  Τα αποτελέσματα της κατάταξης Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταξύ των 201-250 καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, στον τομέα της Εκπαίδευσης. Αυτή η κατάταξη τοποθετεί το Πανεπιστήμιο στη θέση #2 σε Κύπρο και Ελλάδα, και ως το #40 πανεπιστήμιο στην ΕΕ, σε αυτό τον τομέα.
 • Στα κορυφαία 180 «νέα» πανεπιστήμια παγκοσμίως
  Τα αποτελέσματα της κατάταξης Times Higher Education Young University Rankings 2022, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη θέση #179 στον κόσμο, και μεταξύ των κορυφαίων 70 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια που έχουν 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας. Η κατάταξη THE Young χρησιμοποιεί τους ίδιους δείκτες με την κύρια κατάταξη THE World University Rankings.
 • Πανεπιστήμιο με Διεθνή Προσανατολισμό
  Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο αποδεικνύει πως συνεχίζει να υπερέχει, είναι ο τομέας της Διεθνοποίησης, όπου κατέλαβε την 47η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη THE World University Rankings 2022, καθώς και την 15η θέση παγκοσμίως (3η θέση στην ΕΕ) σύμφωνα με την κατάταξη THE Young University Rankings 2022. Η άνοδος στην κατάταξη σε αυτόν τον σημαντικότατο τομέα αποτελεί απόδειξη της καινοτόμου στρατηγικής του Πανεπιστημίου για διεθνοποίηση και ιδιαίτερα της αξιοσημείωτης επιτυχίας του στην προσφορά διασυνοριακής εκπαίδευσης. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί περισσότερους από 14,000 φοιτητές και φοιτήτριες (εξ αποστάσεως και δια ζώσης), οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 100 χώρες, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Μια σημαντική μερίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου προέρχονται από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, προσθέτοντας στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του και αντανακλώντας την εξέλιξή του, κατά την τελευταία δεκαετία, προς μια αναμφισβήτητα διεθνή φοιτητική κοινότητα.
 • Διαχρονικά προσανατολισμένο προς το μέλλον
  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και συμμετέχει σε έρευνα υψηλής ποιότητας, πρωτοβουλίες αιχμής, ακαδημαϊκές/επιχειρηματικές συνεργασίες και ανάπτυξη προγραμμάτων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης, που διερευνούν και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Eπανάστασης.
 • Πρωτοπορία στον τομέα Κρυπτοστοιχείων και Blockchain
  Με ιστορικό σχεδόν μίας δεκαετίας ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και στις αποκεντρωμένες τεχνολογίες καθολικού (blockchain), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπήρξε το πρώτο διεθνώς που προσέφερε πρόγραμμα στα κρυπτονομίσματα, το 2014. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους από 100,000 φοιτητές και φοιτήτριες σε μαθήματα ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα, ενώ μέσω του Institute For the Future (IFF) φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ομάδα καθηγητών και ερευνητικού προσωπικού παγκοσμίως, που επικεντρώνεται στα κρυπτοστοιχεία και την τεχνολογία blockchain. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ηγείται ως ακαδημαϊκός επικεφαλής στο Παρατηρητήριο και Φόρουμ της ΕΕ για το Blockchain (EUBOF), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας blockchain εντός της ΕΕ. Πρόσφατα, το Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας και το Institute For the Future (IFF), του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανακοίνωσαν μια νέα πρωτοβουλία ανάπτυξης του ανοικτού metaverse (μετασύμπαντος), με την ονομασία UNIC Open Metaverse Initiative. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα, καθώς και στα ζητήματα χάραξης πολιτικής που σχετίζονται με ανοιχτά και αποκεντρωμένα (decentralized) συστήματα και πρότυπα για το metaverse.
 • Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στα πρότυπα του εξωτερικού
  Η σύγχρονη πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελείται από 20 νεόκτιστα ή ανακαινισμένα κτήρια ειδικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και βρίσκεται στην πολυσύχναστη περιοχή της Έγκωμης, στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το Πανεπιστήμιο έχει επενδύσει πάνω από €100 εκατ. σε υποδομές. Η συνεχής ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης επιτρέπει τη δημιουργία εξειδικευμένων εγκαταστάσεων και σύγχρονων χώρων διδασκαλίας για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος. Δέσμευση του Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας που να διευκολύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο την παγκόσμια φοιτητική κοινότητά του, όσο και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στη σύγχρονη πανεπιστημιούπολη και στις υποδομές εκπαίδευσης προσφέρουν ένα σύγχρονο διδακτικό περιβάλλον, που στόχο έχει να εμπνέει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του.
 • Αφετηρία για Επιτυχημένη Διεθνή Σταδιοδρομία
  Το Πανεπιστήμιο εργάζεται ώστε να αναπτύξει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους εταίρους του και να δημιουργήσει διασυνδέσεις ανάμεσα σε φοιτητές, αποφοίτους, καθηγητές και τη βιομηχανία. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές και οι απόφοιτοί του έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πραγματική γνώση και εμπειρία από την τριβή τους με την εργασιακή ζωή, ώστε να βοηθηθούν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα τους προετοιμάσουν για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας μετά τις σπουδές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 93,2% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου εργοδοτούνται εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 • Ποσοστά εργοδότησης ανά Σχολή
  Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών 91%
  Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 92%
  Σχολή Επιστημών Αγωγής 91%
  Σχολή Επιστημών και Μηχανικής 94%
  Ιατρική Σχολή 99,8%
  Νομική Σχολή 93%
< Πίσω σε όλα τα πανεπιστήμια