[widget id="text-50"]
[widget id="text-44"]
[widget id="text-57"]

Γνώρισε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου και φιλοξενεί φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες.

Διεξάγει εκτεταμένη, υψηλής ποιότητας βασική, εφαρμοσμένη και διεπιστημονική έρευνα προς όφελος της κοινωνίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του διαπρέπει σε πολλούς τομείς και αναγνωρίζεται για τη συμβολή του στη δημιουργία, εξέλιξη και μετάδοση της γνώσης και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχει το Πανεπιστήμιο αντανακλάται στις επιτυχίες του στις κύριες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, καθώς κατατάσσεται στο 2% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2023.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω κατάταξης κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, αξιολογώντας την επίδοσή του στους βασικούς πυλώνες της Διδασκαλίας, της Έρευνας, της Μεταφοράς της Γνώσης, καθώς και της Διεθνούς Εμβέλειας. Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο τοποθετείται 157ο καλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2ο στην Κύπρο και 4ο σε Κύπρο και Ελλάδα μαζί.

Προγράμματα Σπουδών

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πτυχία (4 έτη)

 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Πτυχίο)
 • Διοίκηση Αθλητισμού (BBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής & Οργάνωσης Εκδηλώσεων (BBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (BBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση & Ανθρώπινο Δυναμικό (Πτυχίο)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (BΒΑ)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μάρκετινγκ & Ψηφιακά Μέσα (BΒΑ)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (BΒΑ)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (Πτυχίο)
 • Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc)
 • Λογιστική (Πτυχίο)

Μεταπτυχιακά (1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα)

 • Metaverse (MSc)
 • Αλυσίδα Συστοιχιών & Ψηφιακό Νόμισμα (MSc)
 • Διαχείριση Μηχανικής (MSc)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου & Ενέργειας (MBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα & Ψηφιακός Μετασχηματισμός (MBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μάρκετινγκ (MBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (MBA)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Πτυχία (4 έτη)

 • Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο)
 • Μουσική (BMus)
 • Προδημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο)
 • Χορός (Πτυχίο)

Μεταπτυχιακά (1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)

 • Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική της Γλώσσας & της Λογοτεχνίας (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική των Μαθηματικών & των Φυσικών Επιστημών (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Θεωρία, Πρακτική & Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Μουσική Παιδαγωγική (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής – Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)
 • Μουσική (MMus)

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πτυχία (4 έτη)

 • Αγγλική Φιλολογία (Πτυχίο)
 • Αρχιτεκτονική (MArch, Ενοποιημένος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου, 5 Έτη / BAArch, Πτυχίο, 4 Έτη)
 • Γραφιστική & Ψηφιακός Σχεδιασμός (Πτυχίο)
 • Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση & Μάρκετινγκ (BA)
 • Διαδραστικά Μέσα & Κινούμενο Σχέδιο (Πτυχίο)
 • Καλές Τέχνες (Πτυχίο)
 • Κοινωνική Εργασία (Πτυχίο)
 • Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου (Πτυχίο)
 • Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (BA)
 • Ψυχολογία (BSc)

Μεταπτυχιακά (1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)

 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA)
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA)
 • Εγκληματολογία (MSc)
 • Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία (MSc)
 • Ελληνικός Πολιτισμός (MA)
 • Θεολογία (MA)
 • Κλινική Ψυχολογία (MSc, 3 έτη ή 6 Εξάμηνα)
 • Κοινωνική Εργασία (MSc)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία (MSc, 2.5 έτη ή 5 Εξάμηνα)
 • Ψηφιακά Μέσα & Επικοινωνία (MA)
 • Ψηφιακή Τέχνη & Σχεδιασμός (ΜΑ)

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πτυχία (4 έτη)

 • Διεθνείς Σχέσεις & Ευρωπαϊκές Σπουδές (Πτυχίο)
 • Νομική (LLB)

Μεταπτυχιακά (1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)

 • Δημόσια διοίκηση (MPA)
 • Διεθνείς Σχέσεις & Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA)
 • Δίκαιο & Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA)
 • Δίκαιο της Οικονομίας & των Επιχειρήσεων (LLM) – Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Νομική (LLM)
 • Ποινικό Δίκαιο & Εξαρτήσεις Κατεύθυνση: 1. Ποινικό Δίκαιο των Εξαρτήσεων 2. Νομική και Θεραπευτική Διαχείριση των Εξαρτήσεων (MSc) – Κοινό Πρόγραμμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πτυχία

 • Medicine (Doctor of Medicine – MD, 5 Years, Graduate Entry)
 • Medicine (Doctor of Medicine – MD, 6 Years, Undergraduate Entry)
 • Medicine (MBBS, 4 Years, Graduate Entry) – in cooperation with St. George’s University of London

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Πτυχία (4 έτη)

 • Επιστήμη Δεδομένων (Πτυχίο)
 • Ηλεκτρολογική Μηχανική (Πτυχίο)
 • Μαθηματικά (Πτυχίο)
 • Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc)
 • Μηχανική Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (BSc)
 • Μηχανολογική Μηχανική (Πτυχίο)
 • Πληροφορική (Πτυχίο)
 • Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (Πτυχίο)

Μεταπτυχιακά (1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)

 • Ηλεκτρολογική Μηχανική (MSc)
 • Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου & Ενέργειας (MSc)
 • Πληροφορική – Κατεύθυνση: 1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, 2. Κινητά Συστήματα, 3. Τεχνολογίες Blockchain (MSc)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Πτυχία (4 έτη)

 • Βιολογία του Ανθρώπου (Πτυχίο)
 • Διατροφολογία & Διαιτολογία (Πτυχίο)
 • Επιστήμη του Αθλητισμού (BSc)
 • Νοσηλευτική (Πτυχίο)
 • Πληροφορική (BSc)*
 • Φαρμακευτική (MPharm, Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος, 5 Έτη)
 • Φυσικοθεραπεία (Πτυχίο)

Μεταπτυχιακά (1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα)

 • Αθλητική Διατροφή/Διαιτολογία & Διατροφική Παρέμβαση (MSc)
 • Βιοΐατρικές Επιστήμες (MSc)
 • Επιστήμη της Άσκησης & της Φυσικής Αγωγής (MSc)
 • Κλινική Διαιτολογία (MSc, 2 έτη ή 4 Εξάμηνα)
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (MSc)
 • Σύγχρονη Νοσηλευτική Κατευθύνσεις: 1. Γενική Νοσηλευτική, 2. Ογκολογική Νοσηλευτική, 3. Κοινοτική Νοσηλευτική (MSc)
 • Φυσικοθεραπεία & Αποκατάσταση Κατεύθυνση: 1. Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία, 2. Νευρολογική Φυσικοθεραπεία (MSc)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πτυχία

 • Veterinary Medicine (DVM, 5 Years, Undergraduate Entry)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Πτυχία (4 έτη)

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο) – Εξ Αποστάσεως
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Πτυχίο) – Εξ Αποστάσεως

Μεταπτυχιακά (3 Εξάμηνα)

 • Metaverse (MSc) – Distance Learning
 • Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα (MSc) – Εξ Αποστάσεως
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) – Εξ Αποστάσεως
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MBA) – Εξ Αποστάσεως
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA) – Εξ Αποστάσεως
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (MBA) – Εξ Αποστάσεως
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μάρκετινγκ (MBA) – Εξ Αποστάσεως
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (MBA) – Εξ Αποστάσεως
 • Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ, 2 Έτη): Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Εξ Αποστάσεως

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Μεταπτυχιακά (3 εξάμηνα)

 • Δημόσια Διοίκηση (MPA) – Εξ Αποστάσεως
 • Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA) – Εξ Αποστάσεως
 • Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA) – Εξ Αποστάσεως
 • Νομική (LLM) – Εξ Αποστάσεως

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Μεταπτυχιακά

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (MEd, 2 έτη) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών – Εξ Αποστάσεως
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd, 2 έτη) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών – Εξ Αποστάσεως
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (MA, 3 Εξάμηνα) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Εξ Αποστάσεως
 • Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 • Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 • Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 • Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 • Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 • Επιστήμες Αγωγής – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 • Επιστήμες Αγωγής – Μουσική Παιδαγωγική (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 • Επιστήμες Αγωγής – Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Μεταπτυχιακά (3 εξάμηνα)

 • Επιστήμη Δεδομένων (MSc) – Εξ αποστάσεως
 • Πληροφορική – Ειδικεύσεις 1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, 2. Κινητά Συστήματα, 3. Τεχνολογίες Blockchain (MSc) – Εξ Αποστάσεως

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Μεταπτυχιακά (3 Εξάμηνα)

 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA) – Εξ Αποστάσεως
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA) – Εξ Αποστάσεως
 • Εγκληματολογία (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc) – Εξ Αποστάσεως
 • Ελληνικός Πολιτισμός (MA) – Εξ Αποστάσεως
 • Θεολογία (ΜΑ) – Εξ Αποστάσεως
 • Κοινωνική Εργασία (MSc) – Εξ Αποστάσεως
 • Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή (MSc) – σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ίνσμπρουκ – Εξ Αποστάσεως

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Μεταπτυχιακά (1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)

 • Δημόσια Υγεία (MPH) – Εξ Αποστάσεως
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc) – Εξ Αποστάσεως
 • Οικογενειακή Ιατρική (MSc) – Εξ Αποστάσεως

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Μεταπτυχιακά (3 εξάμηνα)

 • Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc) – Εξ Αποστάσεως

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (3 έτη)

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (3 έτη)

 • Επιστήμες Αγωγής (PhD)

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (3 έτη)

 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (PhD)
 • Επικοινωνία & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (PhD)
 • Θεολογία (PhD)
 • Ψυχολογία (PhD)

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (3 έτη)

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση (PhD) – Κοινό Πρόγραμμα με τα πανεπιστήμια Πάντοβα, Ζάγκρεμπ, Δυτικού Σίδνεϊ και Πάντειον Αθηνών
 • Δημόσια Διοίκηση (PhD)
 • Διεθνείς Σχέσεις & Ευρωπαϊκές Σπουδές (PhD)
 • Νομική (PhD)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (3 έτη)

 • Διατροφολογία και Διαιτολογία (PhD)
 • Επιστήμη της Άσκησης & της Φυσικής Αγωγής (PhD)
 • Φυσικοθεραπεία (PhD, 3 Έτη)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (3 έτη)

 • Ιατρικές Επιστήμες (PhD)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (3 έτη)

 • Ηλεκτρολογική Μηχανική (PhD)
 • Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου & Ενέργειας(PhD)
 • Πληροφορική (PhD)

Επικοινώνησε με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και εκπρόσωπος του πανεπιστημίου θα επικοινωνήσει μαζί σου

Γιατί στο UNIC

 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 5 Διαφορετικούς Τομείς
  Tα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης του Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2023 ενισχύουν τη θέση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διεθνώς, και το κατατάσσουν:

> Τομέας Επιχειρήσεων και Οικονομικών
Στα κορυφαία 151–175 πανεπιστήμια στον κόσμο, 35ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1ο σε Κύπρο και Ελλάδα

> Τομέας Εκπαίδευσης
Στα κορυφαία 176–200 πανεπιστήμια στον κόσμο, 40ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1ο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)

> Τομέας Ψυχολογίας
Στα κορυφαία 251–300 πανεπιστήμια στον κόσμο, 69ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 2ο σε Κύπρο και Ελλάδα

> Τομέας Κλινικής και Υγείας
Στα κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια στον κόσμο, 142ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2ο στην Κύπρο και 6ο σε Κύπρο και Ελλάδα

> Τομέας Κοινωνικών Επιστημών
Στα κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια στον κόσμο, 132ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3ο στην Κύπρο και 6ο σε Κύπρο και Ελλάδα

 • Πανεπιστήμιο με Διεθνή Προσανατολισμό
  Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο αποδεικνύει πως συνεχίζει να υπερέχει, είναι ο τομέας της Διεθνοποίησης, όπου κατέλαβε την 47η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη THE World University Rankings 2022 και 2023, καθώς και την 15η θέση παγκοσμίως (3η θέση στην ΕΕ) σύμφωνα με την κατάταξη THE Young University Rankings 2022. Η κατάταξη σε αυτόν τον τομέα αποτελεί απόδειξη της καινοτόμου στρατηγικής του Πανεπιστημίου για διεθνοποίηση και ιδιαίτερα της αξιοσημείωτης επιτυχίας του στην προσφορά διασυνοριακής εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι από 14,000 φοιτητές και φοιτήτριες (εξ αποστάσεως και δια ζώσης) προέρχονται από περισσότερες από 100 χώρες, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Μια σημαντική μερίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου προέρχονται από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, προσθέτοντας στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του και αντανακλώντας την εξέλιξή του, κατά την τελευταία δεκαετία, προς μια αναμφισβήτητα διεθνή φοιτητική κοινότητα.
 • Διαχρονικά προσανατολισμένο προς το μέλλον
  Η τεχνολογική πρόοδος αναμένεται ότι θα προκαλέσει ραγδαία επιταχυνόμενες κοινωνικές αλλαγές τις επόμενες δεκαετίες. Ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών —τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, ρομποτική, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, blockchain, drones, υπολογιστική ιατρική, σύγχρονη εξερεύνηση του διαστήματος — έχει ήδη αρχίσει να αποκτά εμπορική βιωσιμότητα. Κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες θα είναι ανατρεπτική για την εξέλιξη του μέλλοντός μας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και συμμετέχει σε έρευνα υψηλής ποιότητας, πρωτοβουλίες αιχμής, ακαδημαϊκές/επιχειρηματικές συνεργασίες και ανάπτυξη προγραμμάτων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης, που διερευνούν και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Eπανάστασης.
 • Πρωτοπορία στον τομέα Κρυπτοστοιχείων και Blockchain
  Με ιστορικό σχεδόν μίας δεκαετίας ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και στις αποκεντρωμένες τεχνολογίες καθολικού (blockchain), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπήρξε το πρώτο διεθνώς που προσέφερε πρόγραμμα στα κρυπτονομίσματα, το 2014. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους από 100,000 φοιτητές/τριες σε μαθήματα ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα, ενώ μέσω του Institute For the Future (IFF) φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ομάδα καθηγητών και ερευνητικού προσωπικού παγκοσμίως, που επικεντρώνεται στα κρυπτοστοιχεία και την τεχνολογία blockchain.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ηγείται ως ακαδημαϊκός επικεφαλής στο Παρατηρητήριο και Φόρουμ της ΕΕ για το Blockchain (EUBOF), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας blockchain εντός της ΕΕ. Το Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας και το IFF του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υλοποιούν επίσης την πρωτοβουλία ανάπτυξης του ανοικτού metaverse (μετασύμπαντος), με την ονομασία UNIC Open Metaverse Initiative. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα, καθώς και στα ζητήματα χάραξης πολιτικής που σχετίζονται με ανοιχτά και αποκεντρωμένα (decentralized) συστήματα και πρότυπα για το metaverse.

 • Το πρώτο πανεπιστημιακό μάθημα στο Metaverse
  Το δωρεάν, διαδικτυακό πανεπιστημιακό μάθημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας “NFTs and the Metaverse” είναι το πρώτο στον κόσμο πανεπιστημιακό μάθημα, που διδάσκεται αποκλειστικά πάνω στο Blοckchain και μέσα στο metaverse. Το μάθημα διδάσκεται από έναν ιδιαίτερα δημοφιλή στοχαστή, με βαθιά επιρροή στα NFTs και το metaverse, και έναν από τους μεγαλύτερους συλλέκτες NFTs στον κόσμο, τον Punk6529. Μαζί του διδάσκουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με επικεφαλής τον Διευθυντή του IFF Καθηγητή Γιώργο Γιαγλή, και περισσότεροι από 50 άλλοι κορυφαίοι επισκέπτες ομιλητές.
 • 7 μέλη ΔΕΠ Ανάμεσα Στους Κορυφαίους Επιστήμονες Παγκοσμίως
  Επτά μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των κορυφαίων 100,000 επιστημόνων παγκοσμίως και στο 2% των κορυφαίων ερευνητών του επιστημονικού τους πεδίου, με βάση την κατάταξη η οποία δημοσιεύτηκε από ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Stanford στις ΗΠΑ.
 • Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στα πρότυπα του εξωτερικού
  Η σύγχρονη πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελείται από 20 νεόκτιστα ή ανακαινισμένα κτήρια ειδικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και βρίσκεται στην πολυσύχναστη περιοχή της Έγκωμης, στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το Πανεπιστήμιο έχει επενδύσει πάνω από €100 εκατ. σε υποδομές. Η συνεχής ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης επιτρέπει τη δημιουργία εξειδικευμένων εγκαταστάσεων και σύγχρονων χώρων διδασκαλίας για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος. Δέσμευση του Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας που να διευκολύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο την παγκόσμια φοιτητική κοινότητά του, όσο και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στη σύγχρονη πανεπιστημιούπολη και στις υποδομές εκπαίδευσης προσφέρουν ένα σύγχρονο διδακτικό περιβάλλον, που στόχο έχει να εμπνέει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του.
 • Αφετηρία για Επιτυχημένη Διεθνή Σταδιοδρομία
  Το Πανεπιστήμιο εργάζεται ώστε να αναπτύξει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους εταίρους του και να δημιουργήσει διασυνδέσεις ανάμεσα σε φοιτητές, αποφοίτους, καθηγητές και τη βιομηχανία. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές και οι απόφοιτοί του έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πραγματική γνώση και εμπειρία από την τριβή τους με την εργασιακή ζωή, ώστε να βοηθηθούν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα τους προετοιμάσουν για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας μετά τις σπουδές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 94% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου εργοδοτούνται εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενώ τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων κάθε σχολής ξεχωριστά ξεπερνούν το 89%.
 • Ποσοστά εργοδότησης ανά Σχολή
  Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών & Κοινωνικών Επιστημών 89.3%
  Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 92.8%
  Σχολή Επιστημών Αγωγής 94.3%
  Σχολή Επιστημών και Μηχανικής 93%
  Σχολή Επιστημών και Υγείας 94.4%
  Νομική Σχολή 95.7%
  Ιατρική Σχολή 99.9% (σωρευτικό ποσοστό περιόδου 2015-2022)
< Πίσω σε όλα τα πανεπιστήμια